ZANIM RUNĄŁ MUR

Czerwiec’56, Marzec’68, Grudzień’70, Radom- Ursus’76 stały się dla Polaków bolesną przestrogą, że nie tędy droga. Hasło Jacka Kuronia – „Nie palcie komitetów, zakładajcie własne” wytyczyło nowo obrany kierunek, który doprowadził do zwycięstwa Sierpniowych Porozumień i Okrągłego Stołu. Ten okres nie tak dawnej historii i nazwiska jego przywódców są młodemu pokoleniu Polaków w dużej mierze nieznane, gdy tymczasem poza granicami naszej Ojczyzny ten olbrzymi pokojowy ruch, który przyczynił się do zburzenia muru komunistycznego reżimu i zmiany układu sił na świecie jest wspominany z podziwem. Na 40-lecie Sierpnia’ 80 ukaże się publikacja pt. „Zanim runął mur”. Jest to zbiór 21. relacji działaczy opozycji PRL-u i NSZZ Solidarności, którzy opowiadają o swoim wkładzie w walkę o polską wolność i demokrację w latach 1976-1989. “Zanim runął mur” – 650 stron, Wydawnictwo Znak

Czytaj więcej

…Rozmówcy Beaty Gołembiowskiej wnoszą wiele nowego, zarówno gdy chodzi o szczegóły, obserwacje, jak autentyzm świadectw. Przypominają też wielką rolę Lecha Wałęsy, lidera i symbolu strajku, bez którego osobowości, determinacji, zdolności przywódczych, sukces byłby niemożliwy. Prawda wsparta na pamięci i emocji jest wielkim walorem tych świadectw, które są też odtrutką na oszczerstwa i zamulenie, jakie przyniosła antywałęsowska propaganda ostatniego dziesięciolecia…”

prof. Andrzej Friszke – fragment przedmowy