ZANIM RUNĄŁ MUR

Na 40-lecie Porozumień Gdańskich autorka przygotowuje publikację pt. „Zanim runął mur”. Będzie to zbiór 21. wywiadów (liczba odpowiadająca 21. postulatów Stoczni Gdańskiej w Sierpniu 80) z czołowymi działaczami opozycji PRL-u. Wśród nich znajdą się między innymi: Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Mirosław Chojecki, Jerzy Borowczak, Bożena Rybicka, Ludmiła i Henryk Wujcowie, Joanna Szczęsna, Bogdan Borusewicz, Barbara Labuda. Słynni dysydenci opowiadają o narodzinach opozycji i jej późniejszej działalności, która doprowadziła do powstania Solidarności, a potem do upadku komuny. Począwszy od 1976 roku, w którym powstał KOR, jawna organizacja opozycyjna wobec komunistycznych władz, a kończąc na 1989 roku, roku Okrągłego Stołu i wolnych wyborów, polska walka o wolność budziła zainteresowanie całego świata, który patrzył na nas z podziwem. To Polska przyczyniła się w ogromnej mierze do zburzenia Muru Berlińskiego.

Description

W latach 2017, 2018, 2019 udało mi się przeprowadzić wywiady z 21. znanymi działaczami Solidarności. Podczas niekiedy kilkugodzinnych rozmów wspominani byli słynni opozycjoniści oraz ludzie zaangażowani w działalność, za którą wtedy można było zostać pobitym, szło się do więzienia, a nawet stracić życie. Byli też tacy, którzy nie włączając się w protest przeciwko totalitarnej władzy po prostu zachowywali się przyzwoicie. I za taką postawę mogli być represjonowani. Nawet o wielkich nazwiskach tamtego okresu nie podtrzymywana pamięć się zaciera, a co dopiero o tych bezimiennych, których czyny nie zostały nigdy spisane? Jeszcze żyją świadkowie, jeszcze można to naprawić. Książka Zanim runął mur przyczynie się do zachowania świadectwa tamtych  czasów i tamtych ludzi, kiedy wiatr historii “przemienił oblicze Polski”.

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

przekaz

„To są takie historie, które nadają się na scenariusz filmowy, aby dać świadectwo, jak fantastyczne, pełne determinacji było polskie społeczeństwo. Jaka panowała solidarność. Tymczasem ani w literaturze, ani w filmach nie jest to pokazane. Pewnie musi minąć 100 lat, muszą wszyscy umrzeć, żeby w końcu ktoś zaczął mówić o wspaniałych Polakach tamtych lat.”

Powinność

„Jedyna rzecz, która nam się tak udała, a my przerażająco mało o niej wiemy, chociaż jest to najnowsza historia i świadkowie jeszcze żyją. Ta zaniedbana, zapominana i przekłamywana historia najpiękniejszego okresu Polski tyczy się tak wielu aspektów, a przede wszystkim bezimiennych bohaterów." 

Nieznani bohaterowie

„Sędzia mógł mi dać z czystym sumieniem 3 lata. A tymczasem on sprawę umorzył, jako nie kwalifikującą się do rozpatrywania przez sądy wojskowe. Jak później się okazało, ten sędzia nikogo nie skazał na bezwzględne więzienie. Najwyżej dawał wyrok w zawieszeniu. To był oficer, o którym trzeba pisać. Należał do tych nielicznych, którzy stojąc po drugiej stronie, potrafili godnie się zachować.”